SPM

TEKNIK MENJAWAB SOALAN PENDIDIKAN SPM

LANGKAH 1 (MENGETAHUI BENTUK SOALAN)

KERTAS 1

BAHAGIAN A
Ujian Objektif :

Aneka pilihan dan mengisi tempat kosong.
40 soalan (40 markah)
(Jawab semua soalan)

BAHAGIAN B
Ujian Subjektif
•Mengandungi 4 soalan.
•(Jawab 3 soalan. Soalan 1 dan 2 wajib. Soalan ketiga pilih mana-mana soalan 3 atau 4
•(60 markah)

KERTAS 2 :
Ujian Subjektif
-Ayat Al-Quran dan hadis kefahaman
-Ayat hafazan
-Tajwid
-Kemahiran jawi

KERTAS 2

• MENGANDUNGI 5 SOALAN
• JAWAB SEMUA SOALAN ( TIADA PILIHAN)
- SETIAP SATU SOALAN 20 MARKAH
- MARKAH PENUH 100.

CAKUPAN KONTEKS
Kertas 1 ( 1223/1)
Merangkumi :
-Ibadah , Akidah, Akhlak Islamiah, Tamadun Islam dan tokoh.

Kertas 2 (1223/2)
Merangkumi :
-Ayat kefahaman,Ayat Hafazan, Hadis Kefahaman,Tajwid dan Kemahiran Jawi.


________________________________________

PECAHAN PEMARKAHAN

KERTAS 1
BAHAGIAN A
Ujian Objektif : Aneka pilihan dan mengisi tempat kosong.
40 soalan (40 markah)  (Jawab semua soalan)

BAHAGIAN B
Ujian Subjektif
Mengandungi 4 soalan.
(Jawab 3 soalan. Soalan 1 dan 2 wajib. Soalan ketiga pilih mana-mana soalan 3 atau 4 (60 markah)

Kertas 2 :
Ujian Subjektif
-Ayat Al-Quran dan hadis kefahaman
-Ayat hafazan
-Tajwid
-Kemahiran jawi

MENGANDUNGI 5 SOALAN
•- JAWAB SEMUA SOALAN
• ( TIADA PILIHAN)
•- SETIAP SATU SOALAN 20 MARKAH
•- MARKAH PENUH 100.
_________________________________________________
 
Kertas 1

BAHAGIAN A

Bentuk Objektif (Aneka Pilihan)-20 SOALAN
(soalan 1-20)


1.Berikut adalah perkara yang Membatalkan Iman kecuali :

A. Fasiq
B. Riddah
C. Khurafat
D. Bidaah Dhalalah

[ 20 MARKAH ]

Soalan 21-31. Isi Tempat kosong
Contoh Soalan.

21.Sembelihan ialah mematikan binatang dengan memutuskan _________dan urat merih menggunakan alat yang tajam kerana Allah SWT.

Soalan 31-40 berdasarkan peta minda, peta, carta dan pernyataan.

Slide 27
PANDUAN MENJAWAB SOALAN

Slide 27
ØJangan terkeliru dengan soalan yang bersambung yang 
memerlukan dua jawapan. 
Contoh; Jelaskan maksud Islam dan Iman. 
Jawapan;
Islam;
- Tunduk dan patuh kepada segala perintah Allah SWT.
Iman;
  - Berikrar dengan lidah, memebenarkan dengan hati dan melaksanakan dengan segala anggota.


Slide 28Soalan yang meminta perbezaan, sebaik-baiknya hendaklah dibuat kotak atau petak.

Sekiranya dibuat dalam ayat sebaik-baiknya menggunakan kata sendi atau kata hubung “Sedangkan” atau Manakala”. 

Contoh; Nyatakan dua perbezaan di antara korban  dan aqiqah.




-------------------------------------------------------------------------------

SOALAN PERCUBAAN 2010 NEGERI-NEGERI TERPILIH

1. Terengganu - Kertas 1 Kertas 2 SKEMA K1 SKEMA K2
2. Kelantan - Kertas 1 Kertas 2 SKEMA K1 SKEMA K2
3. Johor - Kertas 1 Kertas 2 SKEMA K1dan SKEMA K2
4. Perak - Kertas 1 Kertas 2 SKEMA K1 SKEMA K2
5. Perlis - Kertas 1 Kertas 2 SKEMA

Selain itu pelajar boleh juga membuat latihan untuk subjek2 lain di link di bawah..

Lain-lain link:

1. http://koleksisoalan.blogspot.com/

2. http://banksoalanspm.blogspot.com/

Di doakan supaya pelajar mendapat kecemerlangan subjek pendidikan Islam dan lain-lain. Teruskan usaha anda pasti berjaya..insyaallah..
_______________________________________________

Di mana anda berada